Single use square canape dish WASARA
  • Single use square canape dish WASARA
  • Bagasse small square dish WASARA
  • Large Kaku single use plate WASARA
  • Disposable square plate WASARA
  • Wasara Kaku Plates
  • Wasara Kaku Plates
  • Wasara Kaku Plates
  • Kaku medium plate WASARA
  • Small square Kaku plate WASARA
  • WASARA Kaku x large plate home compostable